07-06-2006

Reactie-mogelijkheid toegevoegd

Een bijzonder verschijnsel van het weblog ten opzichte van de traditionele homepage, waar mensen meestal iets over zichzelf en over hobby's vertellen, is dat de webpagina niet alleen een zendende rol heeft in de communicatie, maar ook een ontvangende rol. Op die manier kan er dialoog ontstaan tussen de auteur en de lezer in het weblog. (Wijnia, 2004)

Tot dusverre ontbrak deze mogelijkheid op michelkroon.nl. Maar ik heb dit toch maar even toegevoegd. Een andere reden hiervoor is dat het mij wellicht kan helpen bij het schrijven van m'n thesis, als ik eindelijk eens tot een onderwerpkeuze ben gekomen. Een weblog is een zeer geschikt middel voor reflectie op bepaalde onderwerpen. Waarover gereflecteerd wordt, is aan de auteur. De één gebruikt het weblog als een verslag van het dagelijkse leven, tot en met de bezoekjes aan het toilet aan toe. (Wijnia, 2004) Als definitie van reflectie wordt de volgende formulering voorgesteld. Reflectie is een activiteit waarbij je naar aanleiding van een gebeurtenis of situatie in dialoog treedt met jezelf en daarbij doelgericht en gerelateerd aan een vroeg of laat te ondernemen actie terugblikt op eerder opgedane ervaring. Deze activiteit kan weer aanleiding geven tot nieuwe ervaringen en daarmee verdergaande reflectie. (Vos & Vlas, 2000) Enkele studiegenoten van mij, Paul Blokland, Tim Hoogenboom, Martin Kloos, en Bas Reus, gebruiken hun weblog reeds al om de resultaten van hun thesis op te kalken. En ik denk dat het hen helpt bij het schrijven van hun thesis en tot het komen van nieuwe inzichten. De weblogs zijn sowieso een bezoekje waard. Martin Kloos' onderzoek gaat over Web 2.0 (sociale software) in het perspectief van 'Communities of Practice' van Wenger.

Gerelateerde posts

Bloggend leren
Web 2.0 Model
Thesis - Beschermen van diensteninnovaties
 

Reageer

Naam

Email


Maak het volgende zinnetje af: (tegen de spammers)

Dat klopt als een

Quote of the day

I feel like a fugitive from the law of averages.
William H. Mauldin

Advertenties