30-08-2006

Bloggend leren

Weblogs en andere sociale software zijn tegenwoordig hot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er de laatste tijd ook veel onderzoek naar wordt gedaan. Zo ook door Maarten Kremers. Hij heeft een thesis geschreven met als titel 'Bloggend leren' voor zijn opleiding informatiekunde aan de universiteit van Tilburg. Echter om eerlijk te zijn had ik iets meer van de thesis verwacht alleen al om de mooie titel. De uitwerking van 'networked learning' mij iets te summier en ik vraag me af of de keuze van weblog software er in dit verhaal echt toe doet. Hij geeft in zijn scriptie echter wel een mooi overzicht van de diverse functies van weblogs die hij vervolgens weet te koppelen aan de 7 pijlers die Simons (2004) heeft opgesteld over hoe men ICT kan toepassen in het onderwijs:
  • Weblogs zijn ‘native’ aan het web: Weblog zijn ’native’ aan het idee van het web, omdat het dynamisch geheel is, zonder dat hier een strikte regelmatige uitgave is.
  • Weblogs filteren informatie: Het voeren van weblog biedt de mogelijkheid om informatie te filteren, de schrijver verzamelt vanuit zijn optiek het nieuws rondom een bepaald onderwerp. De blogger geeft hier zijn eigen visie en zijn eigen oordeel over.
  • Weblogs voorzien in context: In navolging op het vorige punt kunnen weblogs context verschaffen in het nieuws. Verschillende meningen en opinies kunnen door een weblog verzameld worden, waarbij er hyperlinks naar bronnen staan.
  • Weblogs bieden een mogelijkheid voor een alternatief standpunt: Dit punt sluit aan bij de voorgaande punten, waarbij geldt dat een schrijver een alternatie standpunt kan poneren, al dan niet onderbouwd door andere bronnen.
  • Weblogs bevorderen evaluatie: Schrijver en lezer kunnen lering trekken uit de bronnen. Een schrijver kan een samenvatting en zijn eigen visie weergeven rondom een bepaald onderwerp. De lezer kan deze samenvatting en deze visie zelf nagaan, door de door de schrijver genoemde bronnen na te slaan. Op deze wijze kan een lezer zelf ook een oordeel vellen over het onderwerp en over de visie van de schrijver.
  • Weblogs nodigen uit tot participatie: Bovenstaande punten zijn vooral gezien vanuit de rol van de actieve schrijver en de lezer als lezer van de posts en als lezer van de bronnen. Op deze wijze vormt de lezer zijn eigen mening op basis van meerdere bronnen. De lezer kan hierop aansluitend uiteraard ook de rol van schrijver aannemen en reageren op een blogposting. Op deze wijze ontstaat een levendige discussie, voorzien van meerdere standpunten.
  • Weblogs bevorderen de eigen schrijfkunst: Een goede posting maken is een leertraject voor de schrijver.
Thesis - Bloggend leren

Gerelateerde posts

Reactie-mogelijkheid toegevoegd
Web 2.0 marketing
Site geteisterd door spam

Reacties

Hey Michel, bedankt nog even snel voor deze link :-). Er is aardig wat interesse voor deze onderwerpen zo te zien. Mij helpt het niet meer, want ik mag zelf ook bijna op maar toch...

Martin op 03-09-2006 19:05
 

Reageer

Naam

Email


Maak het volgende zinnetje af: (tegen de spammers)

Een kind kan de was

Quote of the day

A man thinks that by mouthing hard words he understands hard things.
Herman Melville

Advertenties