29-02-2008

De volwassenheid van Enterprise Argitectuur/Arsjitectuur

Met dit berichtje wil ik even de aandacht vestigen op de Thesis van Jos van der Loo. Nadat hij z'n thesis succesvol heeft afgerond heeft hij z'n bevindingen gepubliceerd op KnowledgeCafe en zijn eigen website: enterprisearchitectuur.net.

Eindelijk is het zover, gedeelten van mijn scriptie worden op deze site gepubliceerd. Het is nogal wat werk dus kom regelmatig kijken voor updates! Onder het kopje onderwerpen vindt u de verschillende theorieën, modellen en onderzoeksresultaten. Met dit onderzoek (cijfer 8.5) is tevens mijn master studie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.
Op deze website staat de volwassenheid van enterprise architectuur centraal. Bij dit vraagstuk wordt het CMMI-model geprojecteerd op de architectuurprocessen van een organisatie. Aan de hand van een analyse van deze twee onderzoeksgebieden is een nieuw conceptueel model ontwikkeld dat empirisch getoetst is door middel van kwalitatieve interviews bij zes organisaties. Analyse van enterprise architectuur Om een invulling te geven aan dit vraagstuk zijn eerst de bestaande inzichten en theorieën op het gebied van enterprise architectuur geanalyseerd. Enterprise architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar uitgangspunten, regels, standaarden en richtlijnen, die beschrijft hoe de organisatie, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur hun vorm hebben gekregen en hoe zij zich voordoen in het gebruik.[...]

Analyse van CMMI De volgende stap in het onderzoek was het identificeren van volwassenheidsmodellen die gebruikt konden worden voor enterprise architectuur. Deze speurtocht leidde tot het Capability Maturity Model Integration (CMMI) model van het Software Engineering Insitute (SEI). Dit model is als uitgangspunt genomen omdat het CMMI het meest bekende en gebruikte model is om de volwassenheid te meten van een organisatie. Het CMMI-model is in eerste instantie ontwikkeld om de volwassenheid van softwareontwikkeling te meten. Het doel van de thesis is als volgt: De theorie over Architecture Maturity Modellen verrijken door een overzicht te geven van de huidige bestaande modellen, deze te analyseren en een volwassenheidsmodel voor enterprise architectuur te ontwikkelen op basis van de Capability Maturity Model Integration (CMMI) structuur en aanpak.[...]

Gerelateerde posts

Scriptie / onderzoek 'Constructie van innovatieve business models - een andere kijk op innovatie' afgerond
Het Business Model van web/bubble 2.0 #3
Het Business Model van web 2.0
 

Reageer

Naam

Email


Maak het volgende zinnetje af: (tegen de spammers)

Op hete kolen

Quote of the day

Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Advertenties