01-08-2006

Antispam maatregelen

De laatste weken werd ik een beetje gek van de spammers op m'n site. Ondertussen had ik een hele lijst met 'verboden woorden', maar elke keer kwamen er weer nieuwe bij. Dit was dus niet bij te houden. Het lijstje tot nu toe: casino, viagra, baccarat, slots, gambling, medication, rmine, phente, phentermine, dirare, yellow, online, yellowpages, levitra, cialis, centralbest, lmb.dp.ua, halpinos, pokerpacific, bible, poker, wrkplace, hold-em, croupier, roulette, busntech, ringtone, ajcarvelli, holdem, texas, craps Nu heb ik maar wat nieuws bedacht. Als je wilt reageren moet je even een zinnetje afmaken. Moeilijk zijn ze niet, maar hopenlijk wel moeilijk genoeg voor de Engelstalige spammers.

11-07-2006

Elektronisch uittreksel

Om even in te haken op de reactie van Niels heb ik meer verdiept in de mogelijkheid voor digitale uittreksels. Ruwweg 20% van de contacten, die burgers met de gemeente hebben, betreft de aanvraag van een uittreksel. Het zou een enorme stimulans zijn voor het gebruik van eGovernment wanneer het mogelijk zou zijn om een uittreksel geheel digitaal aan te verkrijgen Er bestaan verschillende soorten uittreksels: uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, uittreksels uit het geboorteregister, uittreksels omtrent goed gedrag, etc. Alhoewel de aanvrager van een uittreksel bijna altijd een burger is, doet deze dit meestal op verzoek van een (overheids)organisatie. Er zijn verschillende redenen waarom uittreksels nodig zijn zoals: het doen van een examen, inschrijving bij een woningbureau, huwelijk of echtscheiding of de aanvraag van een uitkering. De echte gebruikers van deze uittreksels zijn respectievelijk onderwijsinstellingen, CBR, woningcorporaties, burgerlijke stand, rechtbanken, uitkeringsinstanties en deurwaarders. Het globale proces voor een gewaarmerkt uittreksel bij een gemeente ziet er als volgt uit: 1. Gebeurtenis die vraagt om een uittreksel. 2. Aanvragen van een uittreksel 3. Vaststellen van de identiteit van de aanvrager 4. De betaling van het uittreksel. 5. Produceren van het uittreksel: 6. Het leveren van het uittreksel aan de burger. 7. Overhandigen van het uittreksel aan een (overheids)organisatie. DigID kan momenteel voorzien in het vaststellen van de identiteit van de aanvrager. Ook de betaling van het uittreksel mag geen belemmering meer zijn om een digitaal uittreksel mogelijk te maken. Echter het probleem zit hem in de stappen 6 en 7. De globale eisen een elektronisch gewaarmerkt uittreksel vanuit gemeenten zijn:
  • de gegevens op het papieren product moeten ook in het elektronisch product aanwezig kunnen zijn.
  • de vorm van het elektronisch product moet identiek kunnen zijn aan het papieren product. Dit is dus bijvoorbeeld inclusief gemeentelogo.
  • het elektronisch waarmerk biedt minimaal een gelijkwaardige vorm van beveiliging ten opzichte van papieren waarmerk, ofwel de ontvanger moet kunnen controleren of het bewuste uittreksel authentiek is: - controle of het elektronisch uittreksel is uitgegeven door de bewuste gemeente. - controle of de gegevens op het elektronisch uittreksel niet gemanipuleerd zijn.
Het eenvoudigweg zelf uitprinten van een uittreksel is niet mogelijk aangezien niet aan deze eisen kan worden voldaan. De echtheidskenmerken ontbreken en een handige photoshopper kan het uitreksel eenvoudig manipuleren. Het digitaal overhandigen van het uittreksel, bijvoorbeeld in PDF, zou een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem. Het is echter een kwestie van tijd voordat organisaties zoals woningcorporaties, het CBR en onderwijsinstellingen deze elektronische uittreksels accepteren. Bij de KVK is het momenteel al mogelijk om elektronisch gewaarmerkte uittreksels aan te vragen. Een elektronisch ondertekend PDF-document garandeert de identiteit van de ondertekenaar (de handtekening) en dat het PDF-document tijdens het versturen niet is gewijzigd. Helaas gaan deze ontwikkelingen erg traag. Technisch is het geen probleem meer. Het bedrijf Verisign biedt technologie waarmee PDF documenten ondertekend kunnen worden. Hiernaast laat de KVK zien dat de documenten rechtsgeldig zijn. Het lijkt meer op een geval van het ’paarse krokodil’-syndroom. Alhoewel er geen concrete realisatieplannen voor de digitale kluis bekend zijn, is het concept van de digitale kluis vermeldenswaardig. Onder digitale kluis wordt hier verstaan: het instrument waarmee de burger zelf anderen kan autoriseren voor het inzien van (delen van) zijn eigen gegevens. In de context van uittreksels GBA zou dit betekenen dat de burger bijvoorbeeld een schoolinstelling toestemming geeft voor het inzien van bepaalde gegevens. Dit zou betekenen dat de huidige vorm van uittreksel overbodig worden. Lees meer: Elektronische Overheid - Elektronisch uittreksel GBA (pdf)

28-06-2006

Essay Management van Immateriële Waarden

Voor de liefhebber, het essay dat ik geschreven heb voor de herkansing van het vak Management van Immateriële Waarden aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit de drie verschillende inzichten van Varian, Farrell en Shapiro (2004), Wenger (1999) en Huizing en Bouman (2000) zal ik aspecten van Web 2.0 benaderen. Het internet evolueert echter steeds meer van passief informatie opnemen naar actief delen en deelnemen. Denk maar aan de talloze weblogs of de steeds groter wordende sociale netwerken. Web 2.0 is een stadium van het internet, waarbij een massa gedecentraliseerde inhoud opengesteld wordt en met elkaar verbonden wordt. Dit nieuwe "participatieve" en "read/write" internet wordt ook wel Web 2.0 genoemd........

Essay MIW - Web2.0 en 3 perspectieven

22-06-2006

Bewijs van toelating

Je moet even wachten, maar dan heb je ook wat. Na bijna een volledig studiejaar bezig te zijn geweest met het Masterjaar BIS aan de UvA heb ik ook eindelijk het bewijs dat ik het schakelprogramma heb voltooid en deze master mag volgen. Hoera! Ben er toch stiekum een beetje trots op.
Bewijs van toelating

14-06-2006

Kanaalmigratie eGovernment

Elke Nederlandse gemeente heeft inmiddels een website. Op veel van deze websites kun je al digitaal producten aanvragen zoals een uittreksel of je verhuizing doorgeven. Toch wil het niet echt een vlucht nemen in het gebruik hiervan. Slechts enkele procenten ten opzichte van het fysieke loket verloopt nu elektronisch. De grote vraag is hoe dit nu kan. Mensen geven aan dat ze voordelen zien als tijdsbesparing en gemak. En toch blijven mensen naar het fysieke loket gaan voor diensten die wel online beschikbaar zijn. Misschien is het tijd voor een hardere aanpak!

Volgens Eggers (2004) moet je, naast promotie van het kanaal, stimulansen creëren om personen in het digitale kanaal te krijgen. Om mensen te laten migreren naar een digitaal kanaal moeten er voldoende stimulansen zijn zoals kostenvoordelen en tijdsbesparing. Dit kan bereikt worden door het digitale kanaal goedkoper te maken of door de kosten van de andere kanalen te verhogen. Een andere manier om iemand in een andere kanaal te krijgen is het ontmoedigen van de overige kanalen. Bij de NS bijvoorbeeld worden steeds meer loketten gesloten en moeten er 'servicekosten' worden betaald voor een kaartje aan het loket. Banken maken het onaantrekkelijk om in het kantoor te komen en geven een hogere rente op een internetspaarrekening. Wellicht is het ook tijd voor de gemeenten om zo'n aanpak te hanteren. Is het een idee om korting te geven voor producten die men online kan bestellen? Of kan men bijvoorbeeld servicekosten in rekening brengen bij het loket. Het geven van een korting is volgens mij niet toegestaan; dat noemen ze ook wel prijsdiscriminatie. Ik persoonlijk zou er geen moeite mee hebben. Het druist wel een klein beetje in tegen de 1e regel van de burgerservicecode: Keuzevrijheid contactkanaal: Als burger kan ik zelf kiezen op welke wijze ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, post, telefoon, e-mail, internet). Onderzoek van Gartner komt met een percentage van 63% van consumenten met een sterke voorkeur voor het life agent kanaal. Dit percentage bedraagt 43% als men rekening moet houden met een wachttijd van 2 minuten. Slechts 13% geeft aan te blijven wachten, onafhankelijk van de lengte van de wachttijd. Een aardige oplossing zou dus het sluiten van een loket zijn. Echter dan moet je er wel voor zorgen dat alle producten digitaal beschikbaar zijn.

<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > >>

Quote of the day

Isn't it interesting that the same people who laugh at science fiction listen to weather forecasts and economists?
Kelvin Throop III

Advertenties