12-10-2006

Gebruikersonderzoek Loket Amsterdam

Het gebruikersonderzoek dat Jos, Sharlene en ik hebben uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam staat nu online. Dit onderzoek is het gevolg van de samenwerking tussen de UvA en gemeente Amsterdam. - Het gebruik van Loket Amsterdam is op dit moment niet erg hoog; het aantal afhandelingen in vergelijking met het fysieke loket is naar schatting minder dan 5% voor simpele zaken zoals het aanvragen een uittreksel...

11-07-2006

Elektronisch uittreksel

Om even in te haken op de reactie van Niels heb ik meer verdiept in de mogelijkheid voor digitale uittreksels. Ruwweg 20% van de contacten, die burgers met de gemeente hebben, betreft de aanvraag van een uittreksel. Het zou een enorme stimulans zijn voor het gebruik van eGovernment wanneer het mogelijk zou zijn om een uittreksel geheel digitaal aan te verkrijgen Er bestaan verschillende soorten uittreksels: uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, uittreksels uit het geboorteregister, uittreksels omtrent goed gedrag, etc...

14-06-2006

Kanaalmigratie eGovernment

Elke Nederlandse gemeente heeft inmiddels een website. Op veel van deze websites kun je al digitaal producten aanvragen zoals een uittreksel of je verhuizing doorgeven. Toch wil het niet echt een vlucht nemen in het gebruik hiervan. Slechts enkele procenten ten opzichte van het fysieke loket verloopt nu elektronisch...

30-05-2006

ICT-beslissers bij de gemeente gek geworden

Momenteel ben ik al een tijdje bezig naar een onderzoek naar e-Government; het beschikbaar stellen van overheidsdiensten via internet. Denk hierbij aan het aanvragen van een bouwvergunning, aanvraag van een uittreksel van GBA of het indienen van een bezwaarschrift...

Quote of the day

Patriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons.
Bertrand Russell

Advertenties