22-12-2006

Teveel pijlen op m'n boog

Beperk je mogelijkheden, vergroot je kansen. Dit was de strekking van een zin die ik gisteren toevallig ergens las. Dit is zeker van toepassing op de keuze van het onderwerp voor mijn thesis. Tot op heden ben ik daar dus niet in geslaagd. Medestudent Nick Botter vatte dit samen in de zin: “gevoelens van besluiteloosheid op alle terreinen“...

12-12-2006

De paradox van keuze

Via het weblog van PPMC kwam ik bij een aardig artikel over het maken van keuzes bij een groot aanbod. De strekking van het verhaal is dat het hebben van keuzes goed is, maar dat er ook een negatieve kant heeft: Paralysis: so many options that you end up not making a choice...

Quote of the day

Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
Philip K. Dick

Advertenties