15-03-2007

Cases van klant-participatie

Voor mijn thesis ben ik op zoek geweest naar goede voorbeelden waar de klant participeert in processen van communicatie, kennisdeling en samenwerking met organisaties. Het is nog maar een klein overzicht, er zijn ongetwijfeld honderden zo niet duizenden van dit soort initiatieven te vinden...

Quote of the day

Isn't it interesting that the same people who laugh at science fiction listen to weather forecasts and economists?
Kelvin Throop III

Advertenties